Volume 2, No 8 (2014)

Ambikar R. B.*1, Singh C. K.1, Powar P. V.1, Sharma P. H.1

Abstract PDF

Vijay C R1, Gopalakrishnappa B R1,Ramesh C1,Krishna Reddy K V1, Vijayakumar M2

Abstract PDF

Lopamudra Bhattacharyya1*, Pratip Kumar Debnath1, Joyram Hajra1, Sachchida Nand Upadhyay1, Manoj Kumar Mitra2

Abstract PDF

G.Madhu Latha1*, Sk.Suhana1, Sk.Sahera Raksha1, B.Sai Spandana1, S.Radhika2, N.Rama Rao3

Abstract PDF

Sandeep Rajan Kolli, K.Mohini Kalyani, P.Uday Bhaskar, K.Vineela

Abstract PDF