Volume 4, No 18 (2016)

Jaideo Pandey1, Pushpendra Kumar Tripathi*2

Abstract PDF

Arun Singh Thakur*, Shashidhar Acharya, Deepak Singhal, Nivedita Rewal, Vinay Kumar Bhardwaj

Abstract PDF

Kishor Kumar Koshe*1, Umesh Maniyar1, M. V. Katariya2, Sushil Jaiswal1, V. R. Katariya3, G. S. Karva4

Abstract PDF

Dilip G. Maheshwari*, Sampann Tannk1

Abstract PDF

Dilip G. Maheshwari*, Ashish Patel1

Abstract PDF

Rajesh Yadav*, Nita Yadav1

Abstract PDF

Sudha Singh *, Shamim Ahmad

Abstract PDF

Arpan Kumar Tripathi*1, Ashwani Patel2, Rakesh Sahu1, Pankaj Kashyap1, Dusmanta Kumar Pradhan1

Abstract PDF

Emamverdizadeh P1, Vosough Hosseini S1, Farnia S*1, Shokouhi Gavgani B2, Dehghan Manshadi V3, Lotfi R4.

Abstract PDF

Ghanshyam Umaretiya*, Dr. J. R. Chavda*, Dr. J. K. Patel**

Abstract PDF